CENNÍK

Vyšetrenia a liečba v ambulancii v Trenčíne sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Nadštandardné procedúry, ktoré sa nenachádzajú v bodovníku zdravotníckych výkonov alebo sa podávajú - samoplátcom sú uvedené v cenníku nižšie.

Ambulancia V Novom Meste nad Váhom je od 1. 1. 2021 nezmluvnou ambulanciou pre všetky ZP.

ZP Dôvera a Union na svojich stránkach ponúka možnosť stiahnutia formulára a po schválení preplatenia časti nákladov

u nezmluvných poskytovateĺov zdravotnej starostlivosti.

Cenník pre samoplátcov

  • Facebook
  • Instagram

© MSMEDICAL s.r.o. 2021