CESTA PACIENTA

1

Objednanie na vyšetrenie

 Na vstupné vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky na čísle: 032/6526456 alebo osobne na recepcii ambulancie.  Dohodnutý termín je potrebné potvrdiť  deň vopred do 12-tej  hodiny, nepotvrdený termín je ponúknutý pacientovi na čakacej listine. 

2

Kde nás nájdete 

Areál ambulancie sa nachádza na konci slepej ulice Osľoboditeľov 667/1A, susediacej  s parkoviskom  OC Kaufland. K dispozícii sú 4 štandardné parkovacie miesta a  jedno  pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

3

Vstup do ambulancie

 Ku vstupnému vyšetreniu si pripravte:  1. zdravotnú dokumentáciu,  2. preukaz poistenca a 3. doporučenie na vyšetrenie od praktického lekára či špecialistu.  Po vyplnení vstupného formulára vás asistentka  zaeviduje v našom informačnom systéme. Čas vyšetrenia sa snažíme dodržať, niekedy však pacient pred vami je komplikovanejší a počkáte trochu dlhšie.

4

Vstupné vyšetrenie lekárom

Pri vyšetrení lekár odoberie podrobnú anamnézu, vyšetrí vás a určí diagnózu, prípadne vás odošle na doplňujúce vyšetrenia. Neoddeliteľnou súčasťou je vysvetlenie problému a návrh riešenia v spolupráci s vami.  Celý proces trvá 30m min., v komplikovanejších prípadoch aj dlhšie.

5

Termíny na liečbu

Po vstupnom vyšetrení si na  recepcii dohodnete s asistentkou termíny na liečbu.  Ak nemáte čas chodiť k nám pravidelne, nie je to žiadny problém. Hlavný dôraz kladieme na samostatnosť pacienta a samoliečbu podľa inštrukcií fyziatra a fyzioterapeuta.  Budeme v kontakte mailom, či telefonicky. Správna diagnóza a autoterapia spolu s ergonómiou  je základ úspechu!

6

Priebeh liečby

Liečba prebieha pod vedením fyzioterapeuta. Ten skontroluje správnosť cvikov, ktoré ste cvičili doma, eventuálne ich upraví, či zmení. Súčasťou terapie sú aj špeciálne pohybové metodiky, manuálne techniky, či fyzikálna liečba (elektroliečba, magnet, laser, Rebox, Bioptron, trakcia, lokálne teplo, rašelina).  Toto všetko je len podpora vášho domáceho cvičenia a správneho držania tela.

7

Kontrolné vyšetrenie

 Záverečnú kontrolu absolvujete podľa stavu a potreby po ukončení liečby. Pri komplikovaných a akútnych prípadoch aj v priebehu liečby. Ak sa po ukončení objaví do mesiaca zhoršenie stavu, objednajte sa na kontrolu bez výmenného lístka. Ak uplynie dlhšia doba alebo máte iný problém je potrebné nové doporučenie.

8

Ukončenie liečby

Fyziater aj fyzioterapeut sú vašimi sprievodcami a mentormi pri ceste k znovuzískaniu pohybu bez bolesti. Niektoré bolestivé stavy sa upravujú rýchlejšie, iné vyžadujú dlhší čas, detailnejšiu úpravu pracovného prostredia, miesta na relax, zmenu režimu sedenia či zdvíhania bremien, vynútia si zamyslenie nad významom celkového pracovného vyťaženia, či stresových faktorov. Existujú aj stavy na ktoré konzervatívna liečba nestačí, hoci pravdou je, že je ich menej, než by sa mohlo zdať. Ak sa vám teda stav zlepší, naša spoločná cesta končí.  Pre vás to  bude však znamenať dlhodobý, najlepšie celoživotný režim preventívneho cvičenia a ergonómie.

Veď ani zuby si neprestaneme umývať aj keď nás nebolia, že? 

© MSMEDICAL s.r.o. 2018

  • Facebook
  • Instagram