top of page

Doplnkové procedúry

Akupunktúra

  • Akupunktúra je tradičná medicínska disciplína s pôvodom v starovekej Číne, postupne si však nachádza svoje miesto aj v Európe

  • Na liečbu využíva systém bodov a dráh, ktoré ovplyvňuje  akupunktúrnymi  ihlami, niekedy spolu s elektrickou stimuláciou (elektroakupunktúra) alebo stimuláciou laserom (laseropunktúra)

  •  Reguluje energetickú nerovnováhu, harmonizuje  životné procesy, zvyšuje odolnosť a obranyschopnosť organizmu voči vonkajším vplyvom

  • Kvalifikovane vykonávaná akupunktúra je jednoduchá a bezpečná, nemá vedľajšie nepriaznivé účinky

bottom of page