pexels-burst-374101_edited.jpg

Fyzio +

Predstavujeme Vám nový 3-dňový program, ktorý Vás zbaví bolesti.

VSTUPNÉ VYŠETRENIE

Komplexná vstupná diagnostika

pohybového aparátu zameraná

na problematickú oblasť

1. BLOK FYZIOTERAPIE

  • ​Úvodná terapia funkčných porúch pohybového aparátu v podobe individuálnej rehabilitácie vychádzajúca zo vstupného vyšetrenia

  • Inštruktáž domáceho cvičenia

       a správneho držania tela

       pri denných činnostiach

2. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Pokračujúca terapia funkčných porúch pohybového aparátu

  • v podobe individuálnej rehabilitácie 

3. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Záverečná individuálna rehabilitácia

VYHODNOTENIE A INŠTRUKTÁŽ

Zhodnotenie priebehu terapie. Doporučenia pre domáce cvičenia, správne držanie tela a ergonómiu.

CENA :89€

 DEŇ  1.

 DEŇ  2.

 DEŇ  3.

  • Facebook
  • Instagram

© MSMEDICAL s.r.o. 2021