3-dňový Fyzioprogram, ktorý Vás zbaví bolesti

BTL-4000_High-Intensity-Laser_1_dark_144

Fyzio +

1.

Vyšetrenie

+ terapia

VSTUPNÉ VYŠETRENIE

FYZIOTERAPEUTOM

1. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Komplexná vstupná diagnostika pohybového aparátu, zameraná na problematickú oblasť.

  • ​Úvodná liečba funkčných porúch pohybového aparátu    v podobe individuálnej fyzioterapie, vychádzajúca zo vstupného vyšetrenia

  • Inštruktáž domáceho cvičenia

       a správneho držania tela

       pri denných činnostiach

2.

Terapia

2. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Pokračujúca liečba funkčných porúch pohybového aparátu      v podobe individuálnej fyzioterapie 

3.

Terapia

+ odporučenia

3. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Záverečná individuálna fyzioterapia

VYHODNOTENIE

A INŠTRUKTÁŽ

  • Zhodnotenie priebehu terapie.

  • Doporučenia pre domáce cvičenia, správne držanie tela 

  • a ergonómiu.

 CENA :89€