3 dňový program, ktorý Vás zbaví bolesti

BTL-4000_High-Intensity-Laser_1_dark_144

Fyzio +

1.

 DEŇ  

VSTUPNÉ VYŠETRENIE

Komplexná vstupná diagnostika

pohybového aparátu zameraná

na problematickú oblasť

1. BLOK FYZIOTERAPIE

  • ​Úvodná terapia funkčných porúch pohybového aparátu v podobe individuálnej rehabilitácie vychádzajúca zo vstupného vyšetrenia

  • Inštruktáž domáceho cvičenia

       a správneho držania tela

       pri denných činnostiach

2.

 DEŇ  

2. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Pokračujúca terapia funkčných porúch pohybového aparátu

  • v podobe individuálnej rehabilitácie 

3.

 DEŇ  

3. BLOK FYZIOTERAPIE

  • Kontrola správnosti domáceho cvičenia 

  • Záverečná individuálna rehabilitácia

VYHODNOTENIE A INŠTRUKTÁŽ

Zhodnotenie priebehu terapie. Doporučenia pre domáce cvičenia, správne držanie tela a ergonómiu.

 CENA :89€