Mobilizačné techniky

Vzhľadom k neprehľadnej situácii v súvislosti s pandémiou Covid -19 je pre rok 2021 kurz Mobilizačných techník zrušený. 

Pokiaľ sa situácia zlepší a bude možné usporiadať kurz, pridáme sem všetky informácie a termíny. Sledujte náš instagram, kde dáme vedieť termíny nového kurzu hneď, ako ich budeme vedieť.

Exercise Bands

Kurzy

Certifikovaná pracovná činnosť akreditovaná MZ SR pre fyzioterapeutov s minimálne 1-ročnou zdravotníckou praxou

Počet účastníkov :     20

​Dĺžka výuky :   160h ( 4x 5dní )

Termíny :

Miesto konania :

Rehabilitačná ambulancia

MSMEDICAL s.r.o.

Osloboditeľov 667/1A

Trenčín 91101

Cena :     800€

CPČ Mobilizačné techniky majú 4 časti, každá trvá 5 dní : STREDA - NEDEĽA

1.

Nácvik palpácie, fyziologickej a patologickej bariéry, fasciových a svalových techník.

2.

Mobilizácie drobných kĺbov až po koreňové kĺby končatín

3.

Mobilizácia chrbtice a spojení na panve

4.

Opakovanie a syntéza naučených techník, klinické využitie pri bolestivých stavoch.

  • Počas celého programu sa techniky opakujú až do ich zvládnutia

  • Priebežné testovanie praktických a teoretických znalostí

  • ​​​​Program je ukončený záverečnou komisionálnou skúškou

  • Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením 4 x 20 kreditov

  • Ku skúške môžu pristúpiť účasntníci, ktorí absolvovali minimálne 154 hodín výuky, teda 19 dní

  • Jednotlivé časti sa dajú opakovať s 50% zľavou na účastníckom poplatku

Sken vyplnenej a podpísanej žiadosti posielajte spolu s kópiou diplomu na :

info@rehabilitaciatn.sk

Fotogaléria

kurz mobilizačných techník 2
kurz mobilizačných techník 4
kurz mobilizačných techník 1
kurz mobilizačných techník 5
kurz mobilizačných techník 6
kurz mobilizačných techník 3