mobilizačky.png

Kurzy

Mobilizačné techniky

Certifikovaná pracovná činnosť akreditovaná MZ SR
pre fyzioterapeutov s minimálne 1-ročnou zdravotníckou praxou

Registrácia na kurz 2022 je otvorená. Prihláste sa už dnes! 

 

CPČ Mobilizačné techniky majú 4 časti, každá trvá 5 dní : STREDA - NEDEĽA

20

160h ( 4x 5dní )

Rehabilitačná ambulancia
MSMEDICAL s.r.o.
Osloboditeľov 667/1A
Trenčín 91101

A:  14. - 18.9. 2022
B:    5. - 9.10. 2022
C:    9. - 13.11. 2022
D:    7. - 11.12. 2022

1000€

A

Nácvik palpácie, fyziologickej a patologickej bariéry, fasciových a svalových techník.

B

Mobilizácie drobných kĺbov až po koreňové kĺby končatín

C

Mobilizácia chrbtice a spojení na panve

D

Opakovanie a syntéza naučených techník, klinické využitie pri bolestivých stavoch.

  • Počas celého programu sa techniky opakujú až do ich zvládnutia

  • Priebežné testovanie praktických a teoretických znalostí

  • ​​​​Program je ukončený záverečnou komisionálnou skúškou

  • Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením 4 x 20 kreditov

  • Ku skúške môžu pristúpiť účasntníci, ktorí absolvovali minimálne 154 hodín výuky, teda 19 dní

  • Jednotlivé časti sa dajú opakovať s 50% zľavou na účastníckom poplatku

Sken vyplnenej a podpísanej žiadosti posielajte spolu s kópiou diplomu na :
info@rehabilitaciatn.sk

Fotogaléria