Manuálna terapia

 • Pri manuálnej terapii terapeut svojimi rukami pôsobí  na  svaly, fascie, šľachy a kĺby a tým pozitívne ovplyvňuje nerovnováhu pohybového aparátu.

 • Pomocou špeciálnych techník sa oslovujú a zapájajú svaly do koordinovanej činnosti, odstraňujú sa kĺbne blokády, znižuje sa neprimerané  napätie svalov či ich obalov - fascií.

 • Zmierňuje sa bolesť, zlepšuje sa rozsah kĺbnej pohyblivosti pri akútnych aj chronických stavoch.

 • Sekundárne sa dokáže ovplyvniť aj činnosť vnútorných orgánov či psychických funkcií.

 • Medzi základné techniky manuálnej terapie patria:

  • mobilizačné techniky

  • manipulačné techniky

  • mäkké techniky

  • liečebná masáž

Mobilizačné techniky

Mobilizácia je najzložitejšia metóda z manuálnych techník. Na rozdiel od mäkkých techník, kde fyzioterapeut pracuje s mäkkými štruktúrami, mobilizácie sú založené na uvoľnenie kĺbnych blokád a blokád chrbtice. Je to ovplyvňovanie pohyblivosti kĺbov končatín a chrbtice. Pri mobilizácii sa využíva facilitačný (stimulačný) a inhibičný (tlmivý) vplyv dychu na svalový systém.

Mäkké techniky

Mäkké techniky sú vysoko odborná fyzioterapeutická metóda, ktorá cielene uvoľňuje stuhnuté svalové vlákna a fascie v podkoží. Je to liečba bez použitia oleja a fyzioterapeut využíva špecifické hmaty v rôznych lokalitách. Táto metóda sa využíva na uvoľnenie povrchových svalov, skrátených svalov a šliach a jaziev. Mäkké techniky často krát predchádzajú následným mobilizačným technikám alebo cvičeniu, keď sa jedná najmä o akútne a chronické stavy.

Liečebná masáž

Masáže u nás využívajú fyzioterapeuti najmä ako relaxačný doplnok k terapiám. Pri masáži zotavíte telo a psychicky zrelaxujete. Nakoľko každú masáž vykonáva fyzioterapeut, jedná sa o liečebnú masáž. Fyzioterapeut dokonale vie, aký má dávať prítlak na jednotlivé lokality a klient má okamžite možnosť cítiť zmenu. Ak to pacientov stav vyžaduje, niekedy fyzioterapeut počas masáže využíva rôzne iné manuálne techniky a pomôcky aby zabezpečil želaný efekt. Samozrejme po konzultácií s klientom.

INDIKÁCIE
 • bolesti chrbtice

 • bolesti končatín

 • poúrazové stavy

 • pozlomeninové stavy

 • svalové spazmy

KONTRAINDIKÁCIE
 • tehotenstvo

 • onkologický pacienti

 • zápalové ochorenia

 • infekčné ochorenia

 • alkoholová intoxikácia

 • White Facebook Icon

© MSMEDICAL s.r.o. 2018