Question _ Statement Page.png

Parkovisko vo dvore

Krátka čakacia doba na vyšetrenie

Venujeme sa aj športovým úrazom

Náš tím

IMG_1926.heic

Fyziater

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva UK Praha. I. atestácia v odbore Pediatria, nadstavbová atestácia z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Je certifikovaným odborníkom v Mckenzie metóde diagnostiky a terapie. Má odbornú spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej. Oprávnenie I.st. v myoskeletálnej medicíne, Vojtova metóda v detskej rehabilitácií, certifikát z SM systému.
Je certifikovaný terapeut MDT - McKenzie. Vzdeláva fyzioterapeutov v certifikovanej pracovnej činnosti akreditovanej MZ SR - Mobilizačné techniky.

MUDr.Martina Sameková, Cer.MDT

Fyzioterapeut

Absolventka SZŠ v odbore rehabilitačný pracovník a bakalárskeho stupňa v odbore fyzioterapia na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. Jej  doménou je detská a respiračná fyzioterapia. Je krajským odborníkom na liečbu cystickej fibrózy, pre poruchy pohybového vývoja kojencov podľa Vojtu a liečbu skoliózy podľa Schrottovej a SM systémom. Ako ostatní členovia tímu ovláda Mckenzie systém diagnostiky a terapie pohybového systému. Je garantom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky.

IMG_1965_edited.jpg

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity  v odbore Fyzioterapia, certifikovaný terapeut McKenzie metódy. Aktívny tréner  malých hokejových nádejí. MDT,  Core complexe a Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu(DNS) na podklade vývojovej kineziológie využíva rehabilitácii a rekondícii športovcov. Vedie kondično-stabilizačné skupinové cvičenie. Je lektorom CPČ - Mobilizačné techniky

IMG_1950_edited.jpg

Mgr. Tomáš Kandráč Cert.MDT

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity v odbore fyzioterapia. Aktívny futbalista a fyzioterapeut mládežníckej slovenskej vodnopólovej reprezentácie. Terapeut Mckenzie metódy, špecialista na rehabilitáciu pacientov s vestibulárnymi poruchami.
Vedie skupinové cvičenie pre zdravý chrbát. Je lektorom salsy.

IMG_2012_edited.jpg

Mgr. Ondrej Paška

Absolventka IFBLR v Piešťanoch. Špecialistka na gynekologickú problematiku a fyzioterapiu funkčnej neplodnosti. Vedie skupinové cvičenia zamerané na panvové dno a chrbticu. Je terapeutkou Mckenzie metódy. Jej pôsobenie je v Novom Meste nad Váhom a môžete sa k nej objednať pomocou online objednania na našej stránke. 

ad9f7303-5863-4306-9419-3fee157b5c9b_edi

Mgr. Jana Školníková

Asistent

Dušou nášho pracoviska je asistentka Janka. Má na starosti administratívny chod ambulancie ako aj telefonické, či osobné objednávanie a zmeny termínov vyšetrení a terapie pacientov.

IMG_1976_edited.jpg

Jana Kubisová

Fyzioterapeut