" Sme rehabilitačná ambulancia, ktorá sa od roku 2006 venuje vyšetreniu a terapií pohybového aparátu detí a dospelých. Náš tím sa skladá z rehabilitačného lekára a fyzioterapeutov. Od roku 2020 sme sa rozšírili aj do Nového Mesta nad Váhom, kde poskytujeme rovnakú starostlivosť ako v Trenčíne. Každý rok vzdelávame fyzioterapeutov v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, ktorá je ako jediná zakončená skúškou a obdržaním certifikátu platným v celej EU "

rehabilitacia cover - kópia 2.png

O nás

Náš tím

Fyziater

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva UK Praha.  I. atestácia v odbore Pediatria, nadstavbová atestácia z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Je certifikovaným odborníkom v Mckenzie metóde diagnostiky a terapie. Má odbornú spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej. Oprávnenie I.st. v myoskeletálnej medicíne, Vojtova metóda v detskej rehabilitácií, certifikát z SM systému.

Je certifikovaný terapeut MDT - McKenzie. Vzdeláva fyzioterapeutov v certifikovanej pracovnej činnosti akreditovanej MZ SR - Mobilizačné techniky.

IMG_1926.heic

MUDr.Martina Sameková Cer.MDT

Fyzioterapeut

Absolventka SZŠ v odbore rehabilitačný pracovník a bakalárskeho stupňa v odbore fyzioterapia na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. Jej  doménou je detská a respiračná fyzioterapia. Je krajským odborníkom na liečbu cystickej fibrózy, pre poruchy pohybového vývoja kojencov podľa Vojtu a liečbu skoliózy podľa Schrottovej a SM systémom. Ako ostatní členovia tímu ovláda Mckenzie systém diagnostiky a terapie pohybového systému. Je garantom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky.

IMG_1965_edited.jpg

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity  v odbore Fyzioterapia, certifikovaný terapeut McKenzie metódy. Aktívny tréner  malých hokejových nádejí. MDT,  Core complexe a Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu(DNS) na podklade vývojovej kineziológie využíva rehabilitácii a rekondícii športovcov. Vedie kondično-stabilizačné skupinové cvičenie. Je lektorom CPČ - Mobilizačné techniky

IMG_1950_edited.jpg

Bc. Tomáš Kandráč Cert.MDT

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity v odbore fyzioterapia. Aktívny futbalista a fyzioterapeut mládežníckej slovenskej vodnopólovej reprezentácie. Terapeut Mckenzie metódy, špecialista na rehabilitáciu pacientov s vestibulárnymi poruchami.

Vedie skupinové cvičenie pre zdravý chrbát. Je lektorom salsy.

IMG_2012_edited.jpg

Bc. Ondrej Paška

Fyzioterapeut

Absolventka IFBLR v Piešťanoch. Špecialistka na gynekologickú problematiku a fyzioterapiu funkčnej neplodnosti. Vedie skupinové cvičenia zamerané na panvové dno a chrbticu. Je terapeutkou Mckenzie metódy.

Bc. Jana Školníková

Asistent

Dušou nášho pracoviska je asistentka Janka. Má na starosti administratívny chod ambulancie ako aj telefonické, či osobné objednávanie a zmeny termínov vyšetrení a terapie pacientov.

IMG_1976_edited.jpg

Jana Kubisová