• Naším cieľom je poskytovať kvalitné rehabilitačné služby, prostredníctvom kvalifikovaného personálu,  v priestoroch s moderným prístrojovým vybavením, v príjemnej a priateľskej atmosfére v prevádzkach v Trenčíne a v NMn Váhom.

 • Všetci naši pracovníci sú profesionálmi vo svojej oblasti. Absolvovali odborné štúdium a ďalej sa vzdelávajú  postgraduálne  na špecializovaných vzdelávacích aktivitách a kurzoch.

 • Okrem liečby poskytujeme aj preventívne programy „Škola chrbta“ pre poistencov ZP Union a regeneračné programy pre zamestnancov firiem

 • Sme pracoviskom akreditovaným na vzdelávanie fyzioterapeutov v CPČ Mobilizačné techniky a pracoviskom odbornej praxe Trenčianskej univerzity pre študijný odbor Fyzioterapia

 

Špecializujeme sa na široké spektrum problémov s pohybovým systémom:

 • Bolesti chrbta  v krčnej hrudnej či driekovej oblasti

 • Bolesti a točenie hlavy vertebrogénneho pôvodu

 • Bolesti a poruchy pohyblivosti kĺbov po úrazoch, operáciách, zápaloch, degeneratívnych či reumatických procesoch

 • Stav po natiahnutí, natrhnutí či po operáciách šliach, väzov,  svalov a mäkkých tkanív

 • Problémy s tŕpnutím prstov rúk, zníženou svalovou silou, poruchou jemnej motoriky

 • Stavy po športových zraneniach

 • Bolesti spôsobené nadmerným či opakovaným preťažovaním

 • Stavy po úrazoch, plánovaných i úrazových operáciách pohybového systému

 • Problematika ženského zdravia- inkontinencia, diastáza brušného svalstva, pokles panvového dna, funkčná neplodnosť

 • Obtiaže počas tehotenstva a po pôrode,

 • Dýchcie ťažkosti pri Postcovidovom syndróme, cystickej fibróze, astme

 • Podozrenia na poruchu motorického vývoja novorodencov a malých detí

 • Chybné držanie tela a skoliózy, plochonožie detí i dospelých

 • Lymfedémy primárne i sekundárne po liečbe onkologických ochorení.

 • Stavy po ťažkých celkových ochoreniach: srdcovo-cievnych, neurologických, onkologických

 • Dôsledky dlhodobého sedu či zlej ergonómie pri práci 

Náš tím

Fyziater

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva UK Praha.  I. atestácia v odbore Pediatria, nadstavbová atestácia z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Je certifikovaným odborníkom v Mckenzie metóde diagnostiky a terapie. Má odbornú spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej. Oprávnenie I.st. v myoskeletálnej medicíne, Vojtova metóda v detskej rehabilitácií, certifikát z SM systému.

Je certifikovaný terapeut MDT - McKenzie. Vzdeláva fyzioterapeutov v certifikovanej pracovnej činnosti akreditovanej MZ SR - Mobilizačné techniky.

IMG_1926.heic

MUDr.Martina Sameková, Cer.MDT

Fyzioterapeut

Absolventka SZŠ v odbore rehabilitačný pracovník a bakalárskeho stupňa v odbore fyzioterapia na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. Jej  doménou je detská a respiračná fyzioterapia. Je krajským odborníkom na liečbu cystickej fibrózy, pre poruchy pohybového vývoja kojencov podľa Vojtu a liečbu skoliózy podľa Schrottovej a SM systémom. Ako ostatní členovia tímu ovláda Mckenzie systém diagnostiky a terapie pohybového systému. Je garantom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky.

IMG_1965_edited.jpg

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity  v odbore Fyzioterapia, certifikovaný terapeut McKenzie metódy. Aktívny tréner  malých hokejových nádejí. MDT,  Core complexe a Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu(DNS) na podklade vývojovej kineziológie využíva rehabilitácii a rekondícii športovcov. Vedie kondično-stabilizačné skupinové cvičenie. Je lektorom CPČ - Mobilizačné techniky

IMG_1950_edited.jpg

Bc. Tomáš Kandráč Cert.MDT

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity v odbore fyzioterapia. Aktívny futbalista a fyzioterapeut mládežníckej slovenskej vodnopólovej reprezentácie. Terapeut Mckenzie metódy, špecialista na rehabilitáciu pacientov s vestibulárnymi poruchami.

Vedie skupinové cvičenie pre zdravý chrbát. Je lektorom salsy.

IMG_2012_edited.jpg

Bc. Ondrej Paška

Fyzioterapeut

Absolventka IFBLR v Piešťanoch. Špecialistka na gynekologickú problematiku a fyzioterapiu funkčnej neplodnosti. Vedie skupinové cvičenia zamerané na panvové dno a chrbticu. Je terapeutkou Mckenzie metódy.

Bc. Jana Školníková

Asistent

Dušou nášho pracoviska je asistentka Janka. Má na starosti administratívny chod ambulancie ako aj telefonické, či osobné objednávanie a zmeny termínov vyšetrení a terapie pacientov.

IMG_1976_edited.jpg

Jana Kubisová