• White Facebook Icon

© MSMEDICAL s.r.o. 2018

 

Mobilizačné techniky 

KURZ :

2020/2021

Certifikovaná pracovná činnosť akreditovaná MZ SR

pre fyzioterapeutov s minimálne 1-ročnou praxou

Odborný Garant :

Bc. Helena Prívarová

Lektori :  

MUDr. Martina Sameková

Termíny :

A : 23. 9. - 27. 9. 2020

B : 25. 11. - 29. 11. 2020

C : 13. 1. - 17. 1. 2021

D : 17. 2. - 21. 2. 2021

Počet účastníkov :

max. 20 

Dĺžka štúdia :

160 hodín ( 4 x 5 dní )

Miesto konania : 

Rehabiltačná ambulancia MSMEDICAL s.r.o. Osloboditeľov 667/1A Trenčín 91101

Cena :

800 €, Záloha 200Eur musí byť zaplatená do týždňa od podania žiadosti, celá suma do 13.9.2020

Priebeh CPČ:

 • CPČ Mobilizačné techniky  majú 4 časti, každá trvá 5 dní : streda-nedeľa

 • 1.  časť  spočíva v nacviku palpácie, rozpoznania fyziologickej a  patologickej bariéry, anatomickým a kineziologickým súvislostiam a liečebným myofasciálnym technikám

 • 2. časť obsahuje mobilizácie od drobných kĺbov až po koreňové kĺby končatín. 

 • 3.časť  je zameraná na osový orgán-chrbticu 

 • 4. časť kladie dôraz na opakovanie a syntézu naučených techník, ich  klinické využitie pri bolestivých stavoch..

 • Počas celého programu sa techniky opakujú až do ich zvládnutia

 • Priebežne si testujete aj svoje teoretické  znalosti

 • ​​​​Program je ukončený záverečnou komisionálnou skúškou, ktorá má časť teoretickú-multiple -choise test a praktickú: praktické prevedenie zručností z troch okruhov - axiálny systém, kĺby končatín a pletencov a mäkké techniky.

 • Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením 4 x 20 kreditov.

 • Ku skúške môžu pristúpiť účasntníci, ktorí absolvovali minimálne 154 hodín výuky, teda 19 dní. 

 • Jednotlivé časti sa dajú opakovať s 50% zľavou na účastníckom poplatku.

Sken vyplnenej a podpísanej žiadosti posielajte spolu s kópiou diplomu na :

info@rehabilitaciatn.sk