Kurzy

Vzhľadom k neprehľadnej situácii v súvislosti s pandémiou Covid -19 prosíme záujemcov len o predbežné prihlášky bez povinnosti platby.

O konaní či nekonaní akcie rozhodneme definitívne v polovici februára 2021.

Mobilizačné techniky

Certifikovaná pracovná činnosť akreditovaná MZ SR pre fyzioterapeutov s minimálne 1-ročnou zdravotníckou praxou

Termíny :

A : 17. 03. - 21. 03. 2021

B : 19. 05. - 23. 05. 2021

C : 22. 09. - 26. 09. 2021

D : 01. 12. - 05. 12. 2021

Počet účastníkov :

max. 20 

Dĺžka štúdia :

160 hodín ( 4 x 5 dní )

Miesto konania : 

Rehabiltačná ambulancia MSMEDICAL s.r.o.

Osloboditeľov 667/1A

Trenčín 91101

Cena :

800€, záloha 100€ musí byť zaplatená do 7 dní od podania žiadosti.

Priebeh:

 • CPČ Mobilizačné techniky  majú 4 časti, každá trvá 5 dní : streda-nedeľa

Obsah výuky : 

 • 1. časť : Nácvik palpácie, fyziologickej a patologickej bariéry, fasciových a svalových techník.

 • 2. časť : Mobilizácie drobných kĺbov až po koreňové kĺby končatín. 

 • 3. časť : Mobilizácia chrbtice a spojení na panve.

 • 4. časť : Opakovanie a syntéza naučených techník, klinické využitie pri bolestivých stavoch...

 • Počas celého programu sa techniky opakujú až do ich zvládnutia

 • Priebežné testovanie praktických a teoretických znalostí

 • ​​​​Program je ukončený záverečnou komisionálnou skúškou

 • Po úspešnom zložení záverečnej skúšky získa absolvent certifikát a odbornú spôsobilosť v certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky, s priradením 4 x 20 kreditov

 • Ku skúške môžu pristúpiť účasntníci, ktorí absolvovali minimálne 154 hodín výuky, teda 19 dní. 

 • Jednotlivé časti sa dajú opakovať s 50% zľavou na účastníckom poplatku.

Sken vyplnenej a podpísanej žiadosti posielajte spolu s kópiou diplomu na :

info@rehabilitaciatn.sk

 • Facebook
 • Instagram

© MSMEDICAL s.r.o. 2021