O NÁS

Rehabilitačná ambulancia je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré sa stará o pacientov od roku 2006.

Špecializujeme sa na:

 • vyšetrenie a liečbu

  • poúrazových a pooperačných stavov

  • stavov  po závažných interných, neurologických či onkologických ochoreniach 

 • prevenciu a zlepšovanie celkového zdravia v podmienkach pracovného či domáceho prostredia.

 • aktívnych či rekreačných športovcov 

 • detí od novorodeneckého veku 

 • gynekologickú problematiku v tehotnosti aj po pôrode vrátane diastáz  a inkontinencie

 • Mckenzie systém diagnostiky a terapie

 • vzdelávanie lekárov a fyzioterapeutov 

C2B298B4-1984-46F8-88ED-B0D3884F04F4.JPE

MUDr. Martina Sameková, Cert.MDT

Rehabilitačná lekárka 

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva UK Praha.  I. atestácia v odbore Pediatria, nadstavbová atestácia z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Je certifikovaným odborníkom v Mckenzie metóde diagnostiky a terapie.  Má odbornú spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej. Oprávnenie I.st. v myoskeletálnej medicíne, Vojtova metóda v detskej rehabilitácií, certifikát z SM systému. Je certifikovaný terapeut MDT - McKenzie. Vzdeláva fyzioterapeutov v certifikovanej pracovnej činnosti akreditovanej MZ SR- Mobilizačné techniky.

ambulancia-011.jpg

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeutka

Absolventka SZŠ v odbore rehabilitačný pracovník a bakalárskeho stupňa v odbore fyzioterapia na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. Jej  doménou je detská a respiračná fyzioterapia. Je krajským odborníkom na liečbu cystickej fibrózy, pre poruchy pohybového vývoja kojencov podľa Vojtu a liečbu skoliózy podľa Schrottovej a SM systémom. Ako ostatní členovia tímu ovláda Mckenzie systém diagnostiky a terapie pohybového systému.  Je garantom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky. 

ambulancia-017.jpg

Bc. Tomáš Kandráč Cert. MDT

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity  v odbore Fyzioterapia, certifikovaný terapeut McKenzie metódy. Aktívny tréner  malých hokejových nádejí. MDT,  Core complexe a Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu(DNS) na podklade vývojovej kineziológie využíva rehabilitácii a rekondícii športovcov. Vedie   kondično - stabilizačné  skupinové cvičenie. Je lektorom CVČ - Mobilizačné techniky 

IMG_0069.JPG

Bc. Ondrej Paška

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity v odbore fyzioterapia. Aktívny futbalista a fyzioterapeut mládežníckej slovenskej vodnopólovej reprezentácie. Terapeut Mckenzie metódy, špecialista na rehabilitáciu pacientov s vestibulárnymi poruchami. Vedie skupinové cvičenie pre zdravý chrbát. Je lektorom salsy.

87073763_2786572121386400_75977242438491

Bc. Jana Školníková

Fyzioterapeutka

Absolventka IFBLR v Piešťanoch. Špecialistka na gynekologickú problematiku a

 fyzioterapiu funkčnej neplodnosti. Vedie skupinové cvičenia zamerané na  panvové dno a chrbticu.  Je terapeutkou Mckenzie metódy.

ambulancia-022.jpg

Jana Kubisová

Asistentka 

Dušou nášho pracoviska je asistentka  Janka.  Má na starosti administratívny chod ambulancie ako aj  telefonické , či osobné objednávanie a zmeny termínov vyšetrení a terapie pacientov.  

© MSMEDICAL s.r.o. 2018

 • Facebook
 • Instagram