O nás

Rehabilitačná ambulancia je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré sa stará o pacientov od roku 2006.

Špecializujeme sa na:

 • vyšetrenie a liečbu

  • poúrazových a pooperačných stavov

  • stavov  po závažných interných, neurologických či onkologických ochoreniach 

 • prevenciu a zlepšovanie celkového zdravia v podmienkach pracovného či domáceho prostredia.

 • aktívnych či rekreačných športovcov 

 • detí od novorodeneckého veku 

 • gynekologickú problematiku v tehotnosti aj po pôrode vrátane diastáz  a inkontinencie

 • Mckenzie systém diagnostiky a terapie

 • vzdelávanie lekárov a fyzioterapeutov 

MUDr. Martina Sameková, Cert.MDT

Rehabilitačná lekárka 

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva UK Praha.  Atestovaný pediater a lekár FBLR. Je certifikovaným Mckenzie terapeutom. Má odbornú spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej, v myoskeletálnej medicíne, Vojtovej, v diagnostike a terapii lymfedému. Absolvovala kurzy: SM systém, Core complex, akupunktúry. Je externým vyučujúcim na Trenčianskej univerzite A.Dubčeka. Aktívne sa účastní rehabilitačných kongresov doma i v zahraničí. Je organizátorom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti akreditovanej MZ SR- Mobilizačné techniky.

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeutka

Absolventka SZŠ v odbore rehabilitačný pracovník a bakalárskeho stupňa v odbore fyzioterapia na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. Jej  doménou je detská a respiračná fyzioterapia. Je krajským odborníkom na liečbu cystickej fibrózy, pre poruchy pohybového vývoja kojencov podľa Vojtu a liečbu skoliózy podľa Schrottovej a SM systémom. Ako ostatní členovia tímu ovláda Mckenzie systém diagnostiky a terapie pohybového systému.  Je garantom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky. 

Bc. Tomáš Kandráč Cert. MDT

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity  v odbore Fyzioterapia, certifikovaný terapeut McKenzie metódy. Aktívny tréner  malých hokejových nádejí. MDT,  Core complexe a Dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu(DNS) na podklade vývojovej kineziológie využíva rehabilitácii a rekondícii športovcov. Vedie   kondično - stabilizačné skupinové cvičenie. Je lektorom CPČ - Mobilizačné techniky 

Bc. Ondrej Paška

Fyzioterapeut

Absolvent Trenčianskej univerzity v odbore fyzioterapia. Aktívny futbalista a fyzioterapeut mládežníckej slovenskej vodnopólovej reprezentácie. Terapeut Mckenzie metódy, špecialista na rehabilitáciu pacientov s vestibulárnymi poruchami. Vedie skupinové cvičenie pre zdravý chrbát. Je lektorom salsy.

Bc. Jana Školníková

Fyzioterapeutka

Absolventka IFBLR v Piešťanoch. Špecialistka na gynekologickú problematiku a fyzioterapiu funkčnej neplodnosti. Vedie skupinové cvičenia zamerané na  panvové dno a chrbticu. Je terapeutkou Mckenzie metódy.

Jana Kubisová

Asistentka 

Dušou nášho pracoviska je asistentka Janka. Má na starosti administratívny chod ambulancie ako aj telefonické, či osobné objednávanie a zmeny termínov vyšetrení a terapie pacientov.  

 • Facebook
 • Instagram

© MSMEDICAL s.r.o. 2021