FBLR - Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 • FBLR je základný lekársky odbor zameraný na diagnostiku, liečbu a manažment pacientov s akútnymi alebo chronickými problémami pohybového systému.

 • Základom tímu rehabilitačnej ambulancie je lekár - Fyziater a zdravotnícky pracovník - Fyzioterapeut, spolupracujeme ale aj s psychológom, jógovým terapeutom, masérom, trénerom tanca, ortopedickým protetikom a inými.

 • Náš pohľad je komplexný. Ide o pacienta ako celok, nie o orgán, či diagnózu samotnú.

 • Po vyšetrení lekárom prebieha väčšinou liečba pod vedením fyzioterapeutov vyškolených v najmodernejších rehabilitačných technikách, metodikách a postupoch.

 • Fyzikálna liečba je podávaná modernou prístrojovou technikou na urýchlenie rekonvalescencie.

 • Dôraz však kladieme na získanie pacienta pre aktívny prístup a jeho rodiny pre vytvorenie podporujúceho prostredia.

.

Personál

MUDr. Martina Sameková Cert.MDT

Lekár FBLR ( Fyziater )

 •   Fakulta všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe.

 • Atestácie z: Pediatrie a  FBLR

 • Odborná spôsobilosť v rehabilitačnej liečbe podľa Mojžišovej

 • Oprávnenie I. st v myoskeletálnej medicíne

 • Vojtova metóda vrámci detskej rehabilitácie

 • Certifikát z SM systému

 • Oprávnenie na diagnostiku a liečbu akupunktúrou

 • Certifikovaný terapeut MDT - Mckenzie.

 • Vzdelávanie fyzioterapeutov v certifikovanej pracovnej činnosti akreditovanej MZ SR Mobilizačné techniky 

Bc. Helena Prívarová

Fyzioterapeut

 • Stredná zdravotnícka škola v odbore rehabilitačný pracovník

 • Univerzita sv. Alžbety v Bratislave bakalárske štúdium Fyzioterapie

 • Odborník na rehabilitáciu detí:

  • liečba skoliózy podľa Schrottovej,

  • reflexná lokomócia podľa Vojtu.

 • Špecialista na liečbu cystických fibróz 

 • Odborná spôsobilosť :Mobilizačné techniky

 • Odborník v Mckenzie metóde.

 • Certifikát z SM systému

 • Je garantom a lektorom certifikovanej pracovnej činnosti Mobilizačné techniky akreditovanej MZ SR.

Bc. Tomáš Kandráč Cert.MDT 

Fyzioterapeut

 • Absolvent športového gymnázia a aktívny hokejista

 • Tréner malých hokejových nádejí

 • Trenčianska univerzita AD v Trenčíne odbor fyzioterapia.

 • Certifikovaný terapeut Mckenzie metódy. 

 • Rehabilitácia športových úrazov

 • Kondično-stabilizačné cvičenie Core complex .

 • Certifikát z SM -systému

 • Pracuje s princípmi dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie ( DNS ).

Jana Kubisová

Asistentka

 • Posila nášho tímu 

 • Pracuje na recepcii ambulancie

 • Stará sa o jej chod a o to, aby pacienti mali všetko čo potrebujú

 • White Facebook Icon

© MSMEDICAL s.r.o. 2018