top of page

Certifikovaná pracovná činnosť pre fyzioterapeutov

Updated: Jan 5

Prihláste sa na ďalší ročník CPČ Mobilizačných techník pre fyzioterapeutov organizovaný naším rehabilitačným centrom MS Medical.


V novom roku 2023 otvárame ďalší ročník Certifikovanej Pracovnej Činnosti -

Mobilizačné Techniky, akreditovaná Ministrerstvom zdravotníctva. Je určený fyzioterapeutom, ktorí chcú prehĺbiť svoje vedomosti a profesijne napredovať.


V 4 moduloch získate vedomosti a zručnosti pri ošetrení mäkkých tkanív - kože, fasci, väzov a svalov, rovnako aj pri mobilizácií kĺbov, končatín a chrbtice.


Vďaka štúdiu klinických súvislostí, zobrazovacích vyšetrení a opakovaním manuálnych techník až do ich zvládnutia, budete vedieť kvalitnejšie a efektívnejšie pomôcť svojim pacientom s bolestivými stavmi.

Prvá časť začína už 25. októbra 2023.


Viac o akcii, presné termíny, cenu ako aj podmienky prihlásenia si môžete pozrieť tu.

18 views0 comments
Online objednávanie v TN-blog
bottom of page