top of page

Občianske združenie MS Medical & cvičenie s LíviouV našej ambulancii v Trenčíne pravidelne trénovala aj malá Livika. S fyzioterapeutkou

Jankou nacvičovali korigovaný stoj s dôrazom rozloženia váhy na obe dolné končatiny a správne stereotypy zo sedu do stoja a opačne. Rôzne balančné cvičenia a stoj na nestabilnej podložke zas zlepšujú stabilizáciu Livikinho tela vo vyššej pozícii s oporou i bez nej.


Vďaka Jankinmu priateľskému a hravému prístupu má Livika počas fyzioterapie úsmev na tvári. Pohodová atmosféra je základom pre úspešnú detskú rehabilitáciu a kladieme na ňu veľký dôraz.


Na pláne je stavba nového priestoru pre rehabilitáciu spojenú s relaxom detičiek s poruchami psychosomatického vývoja, kde plánujeme ponúkať ešte kvalitnejšie a rôznorodejšie druhy terapií. Aj z toho dôvodu sme sa v roku 2021 rozhodli založiť občianske združenie MS Medical. Na toto OZ-ko budeme už od tento rok zbierať finančné prostriedky, vďaka ktorým budú môcť deti tieto liečby čerpať. Takýto systém uľahčí život nielen im, ale aj ich rodičom, ktorí nebudú musieť zakladať vlastné OZ a ušetrený čas budú môcť venovať svojim deťom.


Kým sa tak stane, môžete Livike na jej ceste za zdravím pomôcť cez jej vlastné OZ Via Lívia. Vyzbierané prostriedky Livike umožňujú chodiť na rehabilitácie a terapie, ktoré jej pomáhajú napredovať vo vývoji.


Vopred vám v mene Liviky ďakujeme 💙

40 views0 comments
Online objednávanie v TN-blog
bottom of page