SM - Systém

 • SM- systém je založený na dynamickej aktivácii svalových špirál. Tie sťahujú obvod tela, vyrovnávajú chrbticu do strednej línie a vytvárajú silu nahor, ktorá chrbticu naťahuje. Uvoľňujú sa  blokády chrbtice, predchádza sa zvýšenému opotrebovaniu kĺbov.

 • Je výborným cvičením kondície, obratnosti, koordinácie a rovnováhy.

 • Dôležité správne nastavenie tela, výber cviku, použitá sila a tiež aj dĺžka a intenzita cvičenia. 

 • Cvičenie je vhodné pre všetkých, ktorí sú schopní koordinácie a presne vedených pohybov podľa inštruktáže.

INDIKÁCIE
 • porucha motorického vývoja

 • cerebrálna paréza

 • degeneratívne neurologické ochorenia

 • stavy po úraze mozku a miechy

 • centrálne koordinačné poruchy

KONTRAINDIKÁCIE
 • 3-4 dní po očkovaní

 • maligná forma epilepsie

 • akútna infekcia

 • akútny zápal

 • zhubné nádory

 • ​špeciálne vyšetrenie či zákrok

 • White Facebook Icon

© MSMEDICAL s.r.o. 2018