top of page

Vojtova metóda

 • Už v novorodeneckom a skorom dojčenskom veku môžeme špeciálnm vyšetrením zistiť odchýlky od normy a  liečbou nastaviť správny psychpmotorický vývoj  dieťaťa

 • Vstupným vyšetrením určíme potrebu liečby alebo len sledovania dieťaťa

 • Pri potrebe liečby zacvičíme rodičov do manažmentu domáceho cvičenia

 • Pravidelnými kontrolami sledujeme:

  • stupeň vývoja spontánnej motoriky

  • reakciu na polohové testy

  • a primitívne reflexy

 • Liečba spočíva v pravidelnom nastavením tela dieťaťa do presne definovanej polohy a stimuláciou  spúšťových bodov sa vyvolávajú pohyby reflexného otáčania a plazenia

 

 • Používa sa do jedného roka alebo do začiatku samostatnej chôdze

 • Metódu je možné použiť aj u dospelých pacientov pri:

  • závažných úrazoch a operáciách

  • výrazne bolestivých stavov 

  • neurologických ochoreniach

  • Post covidový syndróm - stavoch po Covidovej infekcii s poruchou dýchacích funkcií

Pred objednaním sa na 30 min liečbu Vojtovou metódou, je nutné aby vaše dieťatko absolvovalo "Vstupné vyšetrenie lekárom" (v prípade dospelej osoby - "Fyzio vstup": vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom).

 

Po absolvovaní vstupného vyšetrenia, si pri ONLINE OBJEDNÁVANÍ do Trenčína vyberte možnosť "Vojtova metóda" a v Novom Meste nad Váhom "Fyzioterapia 30min" (do poznámky vek dieťaťa/pacienta). Ďakujeme!

Objednajte sa k nám do Trenčína:

Nové Mesto nad Váhom

bottom of page