top of page

Vojtova metóda

 • Už v novorodeneckom a skorom dojčenskom veku môžeme špeciálnm vyšetrením zistiť odchýlky od normy a  liečbou nastaviť správny psychpmotorický vývoj  dieťaťa

 • Vstupným vyšetrením určíme potrebu liečby alebo len sledovania dieťaťa

 • Pri potrebe liečby zacvičíme rodičov do manažmentu domáceho cvičenia

 • Pravidelnými kontrolami sledujeme:

  • stupeň vývoja spontánnej motoriky

  • reakciu na polohové testy

  • a primitívne reflexy

 • Liečba spočíva v pravidelnom nastavením tela dieťaťa do presne definovanej polohy a stimuláciou  spúšťových bodov sa vyvolávajú pohyby reflexného otáčania a plazenia

 

 • Používa sa do jedného roka alebo do začiatku samostatnej chôdze

 • Metódu je možné použiť aj u dospelých pacientov pri:

  • závažných úrazoch a operáciách

  • výrazne bolestivých stavov 

  • neurologických ochoreniach

  • Post covidový syndróm - stavoch po Covidovej infekcii s poruchou dýchacích funkcií

Objednajte sa k nám na úvodnú konzultáciu:

bottom of page