Vojtova metóda

  • Rehabilitácia detí Vojtovou metódou spočíva v diagnostike a liečbe porúch motorického vývoja.

 

  • Už v novorodeneckom a skorom dojčenskom veku môžeme zistiť odchýlky od ideálneho vývoja a liečbou ovplyvniť blokádu správneho vývoja.

  • V liečbe nastavením tela dieťaťa do presne definovanej polohy a stimuláciou  spúšťových bodov sa vyvolávajú pohyby reflexného otáčania a plazenia oveľa skôr, než sa vo vývoji dieťaťa ukážu spontánne.

  •  Aktivuje sa centrálna nervová sústava a dochádza k navodeniu správnych pohybových vzorcov.

  • Túto metódu je možné použiť aj u dospelých pacientov.

 

  • White Facebook Icon

© MSMEDICAL s.r.o. 2018